Wie zijn wij?

Alexander en Marlena zijn beiden ervaren in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen en vullen elkaar goed aan, als persoon en met hun expertise. Ze hebben elkaar leren kennen bij de Ridhwan school, waar zij beiden sinds 2008 als student aan verbonden zijn. Wat hen verbindt is een open onderzoekende houding, waarbinnen alles wat speelt de ruimte mag krijgen.

 Marlena Eringa

Marlena is een rustige en betrokken coach, die goed in staat is om met je stil te staan bij wat er gaande is, te ontdekken wat dat met je doet en hoe je daarmee om wil gaan. Ze kan met weinig woorden tot de kern komen. Marlena begeleidt al jarenlang met veel plezier mensen en groepen; eerst als maatschappelijk werker; later vanuit haar eigen praktijk (destroom.info) ook als trainer, therapeut en coach.
Aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie rondde zij de opleiding Integratieve Psychotherapie af in 2007. Ze is daarnaast geschoold op het gebied van traumaverwerking, emotieregulatie, communicatie en stresshantering.

Alexander van Setten

Alexander werkt met en vanuit de talenten van mensen en brengt ze op één lijn met de organisatie. Hij heeft een heldere en flexibele geest, waarmee hij snel verbanden legt. Met zijn vriendelijke en open aanpak brengt ook moeilijke onderwerpen in beweging. Alexander is sociaal- en organisatiepsycholoog en volgde postdoctorale opleidingen bij SIOO, IBO, Nyenrode en van Veen. Hij startte in 1990 in het bedrijfsleven als organisatieadviseur en HR beleidsadviseur en werkt vanuit zijn eigen praktijk (vansetten.nu) als adviseur en trainer.