Hoe doen we dat?

We faciliteren processen waarbij het potentieel van individuele medewerkers en teams tot bloei kan komen. Lastige situaties benaderen wij als groeimogelijkheden. We doen dit door samen met de betrokkenen licht te schijnen op de bestaande situatie. Hierbij hebben we oog voor wat er goed gaat, en voor dat wat als belemmerend of belastend wordt ervaren.

Door erkenning te geven aan wat er speelt in het team, ontstaat er rust en ruimte. Hierbinnen kunnen onopgeloste zaken losgelaten worden. De beschikbare energie kan vervolgens weer productief worden ingezet. Opgedane ervaringen worden meegenomen en vormen een vruchtbare bodem waarin team en medewerkers kunnen gedijen.

Het laten ontkiemen van het potentieel in teams doen we door de vraag: Waar doe ik het voor? te verbinden met de vraag: Waar staan wij voor? Zodoende worden motivatie en betrokkenheid van medewerkers weer gemobiliseerd in lijn met de organisatiedoelen.