Wat bereiken wij?

Met PIT versterken we de samenhang en effectiviteit van teams en teamleden, zodat zij optimaal kunnen werken aan de organisatiedoelen. We bevorderen het natuurlijke proces van ontwikkeling en groei binnen organisaties. Teams die uit balans zijn, helpen wij hun kracht terug te vinden.

Hoe doen we dat?

We faciliteren processen waarbij het potentieel van individuele medewerkers en teams tot bloei kan komen. Lastige situaties benaderen wij als groeimogelijkheden. We doen dit door samen met de betrokkenen licht te schijnen op de bestaande situatie. Hierbij hebben we oog voor wat er goed gaat, en voor dat wat als belemmerend of belastend wordt ervaren.

Door erkenning te geven aan wat er speelt in het team, ontstaat er rust en ruimte. Hierbinnen kunnen onopgeloste zaken losgelaten worden. De beschikbare energie kan vervolgens weer productief worden ingezet. Opgedane ervaringen worden meegenomen en vormen een vruchtbare bodem waarin team en medewerkers kunnen gedijen.

Het laten ontkiemen van het potentieel in teams doen we door de vraag: Waar doe ik het voor? te verbinden met de vraag: Waar staan wij voor? Zodoende worden motivatie en betrokkenheid van medewerkers weer gemobiliseerd in lijn met de organisatiedoelen.

Voor wie werken wij?

PIT werkt voor organisaties die streven naar samenhang tussen de belangen van de organisatie zelf, van de medewerkers en van de omgeving.

Dat kunnen zowel profit- als non-profit organisaties zijn.

Ons aanbod

  • Organisatieontwikkeling
  • Teamtrajecten
  • Individuele begeleiding

Download onze folder

Wat is onze visie?

Belangrijke waarden in ons werk zijn Vertrouwen, Verbinden en Versterken.

PIT werkt cyclisch. Het functioneren van teams en teamleden kent een natuurlijke cyclus van vernieuwing, expansie, loslaten en innerlijke ontwikkeling.

Wanneer in een organisatie een situatie als problematisch wordt ervaren, dan benaderen we dat als onderdeel van dit cyclische proces.
Een probleem is een kans, waarbij we de oplossing uit de situatie zelf laten groeien. We werken dan ook niet aan het oplossen van een probleem, maar aan het leren van de situatie, waardoor kennis en ervaring hergebruikt kunnen worden.

Wie zijn wij?

Alexander en Marlena zijn beiden ervaren in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen en vullen elkaar goed aan, als persoon en met hun expertise. Ze hebben elkaar leren kennen bij de Ridhwan school, waar zij beiden sinds 2008 als student aan verbonden zijn. Wat hen verbindt is een open onderzoekende houding, waarbinnen alles wat speelt de ruimte mag krijgen.

 Marlena Eringa

Marlena is een rustige en betrokken coach, die goed in staat is om met je stil te staan bij wat er gaande is, te ontdekken wat dat met je doet en hoe je daarmee om wil gaan. Ze kan met weinig woorden tot de kern komen. Marlena begeleidt al jarenlang met veel plezier mensen en groepen; eerst als maatschappelijk werker; later vanuit haar eigen praktijk (destroom.info) ook als trainer, therapeut en coach.
Aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie rondde zij de opleiding Integratieve Psychotherapie af in 2007. Ze is daarnaast geschoold op het gebied van traumaverwerking, emotieregulatie, communicatie en stresshantering.

Alexander van Setten

Alexander werkt met en vanuit de talenten van mensen en brengt ze op één lijn met de organisatie. Hij heeft een heldere en flexibele geest, waarmee hij snel verbanden legt. Met zijn vriendelijke en open aanpak brengt ook moeilijke onderwerpen in beweging. Alexander is sociaal- en organisatiepsycholoog en volgde postdoctorale opleidingen bij SIOO, IBO, Nyenrode en van Veen. Hij startte in 1990 in het bedrijfsleven als organisatieadviseur en HR beleidsadviseur en werkt vanuit zijn eigen praktijk (vansetten.nu) als adviseur en trainer.